Hoppa till sidans innehåll

Barn och Ungdomspolicy


I SAMARBETE MED SISU IDROTTSUTVECKLARNA BLEKINGE

 

·         Hasslö GoIF's målsättning med föreningens ungdomsverksamhet är att ge alla barn och ungdomar på Hasslö möjligheten att i organiserad form och under sakkunnig ledning träna och spela fotboll året runt. Detta i en konstruktiv anda och med respekt för att den enskilda spelaren utvecklas som individ, såväl fysiskt som mentalt.

·         Hasslö GoIF skall fostra spelare och ledare till goda samhällsmedborgare som i sitt idrottande skall motverka mobbing samt användande av alkohol, tobak och andra droger.

·         Hasslö GoIF står för alla människors lika värde, där vi arbetar för att fotbollen skall vara lika mycket en pojk- som flickidrott.

·         Hasslö GoIF anser att fotboll på barn och ungdomsnivå i första hand är en fritidssysselsättning, vilket gör att vi ser skolarbetet som det primära i ungdomsåren.
Det är av stor vikt att Hasslö GoIF' s ungdomsledare har en positiv inställning gentemot exempelvis läxläsning och prov
.

·         Hasslö GoIF's ungdomssektion skall bedriva sin verksamhet med en sund ekonomisk syn och styrning samt ha en lojal inställning gentemot föreningen.

·         Inga barn under 10år får delta i verksamhet i syfte att tillföra föreningen eller det egna laget ekonomiska medel. Därefter sker all sådan verksamhet på frivillig basis och skall då ses som ett hjälpmedel till att exempelvis kunna deltaga på läger/cuper.

·         Det är obligatoriskt att genomföra en säsongsplanering inför varje säsong och den skall ske i samförstånd med föreningens övriga lag och verksamheter. Säsongsplaneringen är grunden för att driva verksamheten framåt.

·         Inför varje ny säsong skall ett föräldramöte hållas där man presenterar planerna för säsongen och hur dessa är tänkt att genomföras. Det ingår även att informera om vilka krav som kommer att ställas på spelarnas föräldrar.

·         Hasslö GoIF's spelare skall i första hand spela i lag tillhörande sin åldersgrupp. Om spelaren önskar byta åldersgrupp eller önskar deltaga i matchspel i annan åldersgrupp får detta bara ske först efter samråd med spelarens föräldrar och ledare för de respektive lagen, yttersta ansvaret vilar dock på ungdomssektionen.

·         Det åligger varje spelare och tränare att erlägga medlemsavgift till Hasslö GoIF innan säsongens matcher börjar. Spelare som inte erlagt medlemsavgiften kommer att stoppas från träning och match. Licensierade spelare som ej erlagt avgift får p.g.a. utebliven försäkring inte deltaga i träning eller tävlingsaktivitet.


·         Hasslö GoIF's ungdomsledare skall vara förebilder som aktivt arbetar för ett upprätthållande av våra uppförandekoder och värderingar.

·         Spelare eller ledare som vägrar acceptera Hasslö GoIF's policy och uppförandekoder, kan vid upprepade och kraftiga förseelser, via styrelsebeslut i ungdomssektionen fråntas sin roll eller uteslutas ur sektionens verksamhet.

·         Det är ledarna för laget som skall sköta indelning av lag samt hopparning av spelare i övningar där flera spelare skall samarbeta. Detta för att undvika och förebygga uteslutning och uppkomst mobbning.

 /Ungdomssektionen

Skriv ut

Uppdaterad: 08 JUN 2016 07:00 Skribent: Mikael Jakobsson

 SISU_Webb_Banner_170X170_samverkan

Ballou

Postadress:
Hasslö GoIF
Hornvägen 24
37366 Hasslö

Besöksadress:
Hornvägen 24
37366 Hasslö

Kontakt:
Tel: +46767631256
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

Sponsorer Fotbollsskolan 2022

imagef006.png

image5lu7b.png

image00q7n.png

image4eqld.png